Tuyển dụng chuyên viên seo & quản trị web

Công ty CP giải trí & tổ chức sự kiện Đại Việt chính thức tuyển dụng nhân sự Quí II/2015 để nhu cầu mở rộng và phát triển thị trường quảng cáo. Mời các ứng viên quan tâm và có năng lực phù hợp gia nhập vào gia đình Solution.

Tuyển ctv chuyên viên PR – quan hệ công chúng

Công ty CP giải trí & tổ chức sự kiện Đại Việt thông báo Tuyển dụng Cộng tác viên Chuyên viên PR thực hiện các dự án truyền thông tại khu vực Phía Bắc như sau: